เศรษฐกิจหมุนเวียน เวิร์ค! SCG – Starboard ร่วมใช้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

เอสซีจี ลงนาม Starboard ร่วม “Collaboration for Sustainable Future”ลดปัญหาสภาวะโลกร้อนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มั่นใจความร่วมมือกันช่วยสร้างโลกให้ยั่งยืน

Read more

กล้า ก้าว ไกล กับแนวคิดการจัดการ “ขยะ”

จากภาพรวมสถานการณ์ขยะในประเทศไทยปี 2561 (ข้อมูลของกรมครบคุมมลพิษ) พบว่าประเทศไทยมีขยะรวมกันทั่วทั้งประเทศมากถึง 27.93 ล้านตันต่อปีหรือคิดเป็นปริมาณ 76,520 ตันต่อวัน เฉลี่ยคนไทยทิ้งขยะมากถึง 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน

Read more

TGDA2020 รับสมัครประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะปัญหาพลาสติกและอีกมากมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไปสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร(KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more