เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ

admin

เนสท์เล่ เพียวไลท์ สะท้อนความสำเร็จโครงการ “เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” 4 ปี สร้างแรงบันดาลใจเยาวชน ตระหนักรู้การอนุรักษ์แหล่งน้ำในชุมชน

14 องค์กรย่านรัชดา ตื่นตัว ร่วมมือกำจัดขยะ

admin

ตลาดหลักทรัพย์ฯ​ นำทัพ 14 องค์กรย่านรัชดา ตื่นตัว ร่วมกับ 12 ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังลดโลกร้อน กำจัดขยะย่านรัชดา ในโครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District ด้วยแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน เริ่มตั้งแต่วิธีคิดและพฤติกรรม ไม่ทำให้เกิดของเหลือใช้ ของเหลือทิ้ง สร้างไลฟ์สไตล์ใหม่คนไทย ทำให้ “ขยะล่องหน” ไม่สร้างมลภาวะ

เศรษฐกิจหมุนเวียน เวิร์ค! SCG – Starboard ร่วมใช้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

admin

เอสซีจี ลงนาม Starboard ร่วม “Collaboration for Sustainable Future”ลดปัญหาสภาวะโลกร้อนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มั่นใจความร่วมมือกันช่วยสร้างโลกให้ยั่งยืน

กล้า ก้าว ไกล กับแนวคิดการจัดการ “ขยะ”

admin

จากภาพรวมสถานการณ์ขยะในประเทศไทยปี 2561 (ข้อมูลของกรมครบคุมมลพิษ) พบว่าประเทศไทยมีขยะรวมกันทั่วทั้งประเทศมากถึง 27.93 ล้านตันต่อปีหรือคิดเป็นปริมาณ 76,520 ตันต่อวัน เฉลี่ยคนไทยทิ้งขยะมากถึง 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน

TGDA2020 รับสมัครประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

admin

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะปัญหาพลาสติกและอีกมากมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไปสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร(KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์