เครือข่ายธุรกิจอาเซียนร่วมระดมสมอง ผลักดัน Circular Economy

admin

เอสซีจี ร่วมระดมสมอง สร้างความร่วมมือเครือข่ายธุรกิจอาเซียน รุกนำ Circular Economy ตอบโจทย์การผลิต-ใช้-วนกลับ ในเวทีสัมมนา “SD Symposium 2019”