SCG พัฒนานวัตกรรมกำจัดขยะ

admin

ภาครัฐ-เอสซีจี-พันธมิตรธุรกิจ-ชุมชน เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมจัดการขยะ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เชื่อความร่วมมือคือเส้นทางสู่ความยั่งยืน

เครือข่ายธุรกิจอาเซียนร่วมระดมสมอง ผลักดัน Circular Economy

admin

เอสซีจี ร่วมระดมสมอง สร้างความร่วมมือเครือข่ายธุรกิจอาเซียน รุกนำ Circular Economy ตอบโจทย์การผลิต-ใช้-วนกลับ ในเวทีสัมมนา “SD Symposium 2019”

เศรษฐกิจหมุนเวียน เวิร์ค! SCG – Starboard ร่วมใช้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

admin

เอสซีจี ลงนาม Starboard ร่วม “Collaboration for Sustainable Future”ลดปัญหาสภาวะโลกร้อนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มั่นใจความร่วมมือกันช่วยสร้างโลกให้ยั่งยืน