‘เทคโนโลยี’ ความจำเป็นที่โรงแรมต้องมี

admin

การศึกษาใหม่เผยถึงความสำคัญของการลงทุนด้านเทคโนโลยีสำหรับโรงแรม เครือโรงแรม 77% มีแนวโน้มที่จะลงทุนด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ขณะที่โรงแรมอิสระให้เน้นการปรับปรุงห้องพักมากกว่า