BMW ปั๊มเด็กยานยนต์มาตรฐานเยอรมัน

admin

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ร่วมบูรณาการบุคลากรด้านยานยนต์ ปูรากฐานวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้านักศึกษาไทย ผ่านโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี “BMW Service Apprentice Program” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สร้างมาตรฐานเด็กไทย สู่แรงงานทักษะชั้นสูงด้านข่างเทคนิค