กลุ่ม TCP ดูแล 5 มิติพัฒนาชีวิตพนักงาน สร้างองค์กรเติบโตยั่งยืน

admin

กลุ่มธุรกิจ TCP เดินหน้าเป้าหมายใหม่ “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” ก้าวสู่ “องค์กรไทยระดับโลกเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความสุข” ชูวัฒนธรรมองค์กร “รุก บวก สุดพลัง” ยึดพนักงานเป็นศูนย์กลาง ดูแลคุณภาพชีวิต งานดี เงินดี สุขกายสบายใจ

นายประกรรษ์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลว่า กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ดำเนินตามแผนการปรับองค์กรโดยมีพนักงานเป็นหัวใจสำคัญ ในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิด ให้เป็นองค์กรที่น่าทำงาน มีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์ความคาดหวังของการทำงานยุคใหม่ ที่มีการส่งเสริมซึ่งกันและกันของการทำงานและชีวิตส่วนตัว ให้ความสำคัญในการพัฒนาสกิลใหม่ๆ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรและองค์กรทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมๆ กับปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร “รุก บวก สุดพลัง” ให้พนักงานทุกคนมี DNA เดียวกัน เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการทำงานในยุคปัจจุบัน

นายประกรรษ์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ กลุ่มธุรกิจ TCP

การงาน : พัฒนาทักษะการทำงานผ่านการเรียนรู้มากกว่า 630 หลักสูตรด้วยแอป TCP Learning+
การเงิน : ดูแลการเงินช่วยเพิ่มสภาพคล่อง สามารถเบิกเงินเดือนล่วงหน้า
จิตใจ : ดูแลสุขภาพใจ เปิดให้ปรึกษาด้าน mental health เมื่อไม่สบายใจหรือความเครียดรุมเร้า
ความสมดุล : การทำงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว ทำงานโดยเน้นผลลัพธ์มากกว่าเวลา ปรับแนวทางการทำงานเป็นดิจิทัล
โอกาส : เติบโตได้ทั้งในสายงานและโอกาสเติบโตในด้านอื่น ทั้งในและต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรไทยระดับโลก

สร้างความสบายใจ

“ทุกวันนี้ เราได้ยินเรื่องคนทำงานหมดไฟ เหนื่อยหน่าย ไม่พอใจกับสภาพการทำงาน มีความเครียดสูง และมองหาชีวิตที่สมดุลระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงาน ที่กลุ่มธุรกิจ TCP มีความเข้าใจมองสภาพความเป็นจริง และปรับนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพราะถ้าพนักงานไม่มีความสุข องค์กรจะเดินหน้าต่อไปได้ยาก” ประกรรษ์กล่าว

“คน” คือหัวใจสำคัญของกลุ่มธุรกิจ TCP

เราอยู่คู่คนไทยมากว่า 60 ปี มีพนักงานราว 5,000 คนทั้งไทยและต่างประเทศ โดยมีผลสำรวจภายในของกลุ่มธุรกิจ TCP พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจทั้งในแง่การเติบโตและความสุขในการทำงาน เฉลี่ยสูงถึง 79% ยังไม่เพียงเท่านี้แต่กลุ่มธุรกิจ TCP ยังมุ่นมั่นจะพัฒนาการทำงานและความเป็นอยู่ของพนักงานในทุก ๆ ด้านให้ดีขึ้น และเข้ากับยุคสมัยและสถานการณ์ที่มีการปรับตัวให้เหมาะสมอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง

“เราให้ความสำคัญกับการดูแลผ่านแนวคิด work-life integration ปรับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรโดยใช้ digital transformation เพื่อเปลี่ยนการทำงานให้มีความทันสมัย คล่องตัว และใช้เครื่องมือที่เป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น รองรับการทำงานได้ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่ออฟฟิศ รวมถึงการดูแลความสุขของใจด้วยเช่นกัน ในช่วงโควิดที่ผ่านมา เราเห็นว่าพนักงานมีภาวะเครียดมากขึ้น จึงได้จัดทีมให้คำปรึกษากับพนักงาน เวลาเครียดหรือไม่สบายใจ”

สร้างความมั่นคงทางการเงิน

นอกจากการมีงานและสุขภาพที่ดีแล้ว สุขภาพทางการเงินก็ต้องดีด้วย กลุ่มธุรกิจ TCP จึงมีนโยบายเสริมสภาพคล่องของกระเป๋า ให้เบิกเงินเดือนล่วงหน้าและรับเงินได้ภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังช่วยวางแผนระยะยาวด้วยการเสริมความรู้ทางการเงิน หรือเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณ โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารมาให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ

สร้างประสบการณ์ที่ดีตลอดชีวิตการทำงาน

แง่มุมหนึ่งของการบริหารคนคือ การบริหารความคาดหวัง คนทำงานย่อมต้องการความก้าวหน้า มีโอกาสเติบโตและพัฒนาทักษะให้เก่งขึ้น จะมีอุปสรรคหรือความท้าทายก็ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ วัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มธุรกิจ TCP จึงมีการปูภาพชัดเจนตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน เกี่ยวกับโอกาสการเติบโต ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ ความมั่นคง

ไปจนถึงสภาพการทำงานที่ในปัจจุบันมีความยืดหยุ่น ให้พนักงานทำงานได้ในรูปแบบ work from anywhere สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ และความต้องการพื้นที่ให้คิดหรือสร้างสรรค์ในแบบของตนเอง ทั้งยังมีโอกาสเปิดโลกสู่การทำงานในสาขาต่างประเทศ ท้าทายชีวิตในอีกรูปแบบ ทำงานเป็นทีม พนักงานทุกคนเป็น team player มีส่วนสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจ TCP ได้จัดตั้งทีมงาน ‘Incubator’ สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้ ทดลอง และทดสอบไอเดียใหม่ๆ ที่คิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงใจลูกค้า ผลักดันให้เกิดการใช้ดิจิทัล และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรให้เรียนรู้ผ่านแอป TCP Learning+ เรียนทุกเรื่องที่อยากรู้ แบบง่ายๆ ที่ไหน เมื่อไรก็ได้ ที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ นำไปสู่ชีวิตที่ออกแบบเองได้มีให้เลือกกว่า 630 หลักสูตร ทั้งยังมีการอัปเดตทุกเดือน ครอบคลุมทุกสายการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นสายงานการผลิต ด้านทรัพยากรบุคคล บัญชี การตลาด ฯลฯ

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP ยังเชื่อในการพัฒนาองค์กรร่วมกันกับทรัพยากรมนุษย์ เพราะการขับเคลื่อนองค์กรเริ่มต้นจาก “คน” การมีส่วนร่วมในการดูแลพนักงานในระดับฝ่าย แผนก และทีมงานทั้งหมดโดยพนักงานด้วยกันเองและการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สมดุลและมีความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน เปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วมในการผลักดันทั้งบนเนื้องาน และภาพรวมองค์กรร่วมกันมากกว่าการผลักดันจากองค์กรเพียงอย่างเดียว

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล ที่ดูแลคนทั้ง 3 มิติ อยู่ที่ความเข้าใจ ความสุขจากการมีงานที่ดีและสนุก สุขภาพกายใจที่ดี วางแผนการเงินที่ดี และสร้างความมั่นคงให้ตัวเอง เป็นปัจจัยสร้างความยั่งยืนที่แท้จริง

“จะปลุกพลังธุรกิจให้เติบโต ต้องปลุกพลังคนข้างในให้เดินไปด้วยกันได้ ถ้าข้างในเราอ่อนแอ จะเติมพลังให้คนอื่น ให้ลูกค้าต่อไปได้ยังไง แล้วจะยั่งยืนจากอะไร”

Leave a Reply

Next Post

ไทยเบฟ คว้ารางวัล การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นเลิศ 

ไทยเบฟ ประสบความสำเร็จคว้า “Thailand Corporate Excellence Awards 2022” สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล พร้อมเดินหน้ายกระดับสู่ “นายจ้างดีเด้นระดับเอเชีย”