กสิกรไทย อัดฉีดเงินหนุนความยั่งยืน ย้ำตำแหน่งดัชนี DJSI

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:6 Minute, 18 Second

กสิกรไทย แบงก์แรกของไทย ครองตำแหน่งดัชนี DJSI ต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน พร้อมเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก หนุนลูกค้าเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจสีเขียว เผย 2 ปี อัดฉีดเม็ดเงินเพื่อความยั่งยืนไปแล้วราว 53,000 ล้าน

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปีนี้ธนาคารกสิกรไทย ยังคงครองตำแหน่งในดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยเป็นธนาคารแรกของไทย ทั้งในระดับโลก (World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) โดยระหว่างปี 2565-2566 ธนาคารอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อความยั่งยืนไปแล้วราว 53,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าเชื่อมต่อภาคส่วนสำคัญในระบบนิเวศ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนในระยะยาวแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักการด้าน ESG โดยกำหนดกลยุทธ์การทำงานที่เป็นระบบ เน้นการวัดผล และพัฒนาการดำเนินงานตามหลักการและมาตรฐานสากล และมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารชั้นนำด้าน ESG ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Becoming an ESG leader among banks in Southeast Asia) นำพาลูกค้าและธุรกิจไทยเดินหน้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

DJSI 2023 เป็นการประเมินการจัดการที่ยั่งยืนขององค์กรในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจนั้น ในปีนี้ ธนาคารกสิกรไทยเป็น 1 ใน 27 ธนาคาร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลก (DJSI World) และเป็น 1 ใน 16 ธนาคารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) โดยธนาคารมีผลการดำเนินงานบนหลัก ESG ที่สำคัญ ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารได้ประกาศ Net Zero Commitment ในปี 2564 และเดินหน้าทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นธนาคารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจากการดำเนินงานของธนาคาร (Scope 1 และ 2) เป็นศูนย์ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) ซึ่งสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ได้มีการเปลี่ยนรถยนต์ของธนาคารจากรถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 175 คัน และจะทยอยเปลี่ยนจนครบทั้งหมดก่อนปี 2573 การใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ

นอกจากนี้ ยังติดตั้งแผงโซลาร์ในพื้นที่ของธนาคาร ที่อาคารสำนักงานหลักและสาขา โดยตั้งเป้าจะทยอยติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ครบทุกสาขาที่เป็นพื้นที่ของธนาคาร รวม 278 แห่ง ภายใน 2 ปีข้างหน้า การปรับเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ปรับกระบวนการทำงานและการให้บริการของธนาคารไปสู่ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น และได้ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะในอาคารสำนักงานหลักไปสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ สำหรับ 4 อาคาร ภายในปี 2566 นี้

สำหรับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพอร์ตโฟลิโอ (Scope 3) จะสอดคล้องตามเป้าหมายของประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดทำแผนกลยุทธ์การลดก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม (Sector Decarbonization Strategy) แล้ว จำนวน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ กลุ่มถ่านหิน และกลุ่มซีเมนต์ และเข้าไปทำงานอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจในอุตสาหกรรมหลักเหล่านี้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยวางแผนงานด้วยเครื่องมือและโซลูชันแบบเจาะลึกรายธุรกิจ ควบคู่กับการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจปรับตัว สอดรับกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน รวมทั้งคว้าโอกาสที่เกิดขึ้น

ธนาคารได้พัฒนา Beyond Financial Solutions ผ่านความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ สร้าง Green Ecosystem เกิดเป็นโซลูชัน เพื่อส่งเสริมเรื่องการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคที่อยู่อาศัย ผ่านโครงการ “Solar Plus” การร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน “ปันไฟ” รวมทั้งการส่งเสริม EV Bike Ecosystem ด้วยโครงการ “WATT’s Up” ซึ่งเป็น e-Marketplace Platform ให้เช่าจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร พร้อมจุดบริการสลับแบตเตอรีในแหล่งชุมชน ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในวงกว้าง

นอกจากนี้ ธนาคารมีเป้าหมายสนับสนุนสินเชื่อและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Financing (Loan) and Investment) 1-2 แสนล้านบาท ภายในปี 2573 ซึ่งระหว่างปี 2565-2566 ธนาคารส่งมอบเม็ดเงินเพื่อความยั่งยืนไปแล้วประมาณ 53,000 ล้านบาท ประกอบด้วย สินเชื่อสีเขียวสำหรับลูกค้าในไทยและภูมิภาค AEC+3 สินเชื่อเพื่อการประหยัดพลังงาน และเงินลงทุนเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งการลงทุนโดย บีคอน วีซี ผ่าน Beacon Impact Fund ที่มุ่งเน้นการลงทุนโดยตรงในบริษัทสตาร์ทอัพหรือผ่านกองทุนเงินร่วมลงทุนทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโซลูชั่นที่สร้างผลกระทบเชิงบวกพร้อมศักยภาพที่จะขยายผลต่อไป

ด้านสังคม ธนาคารมีการดูแลในด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) และสร้างการเข้าถึงทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Inclusion and Literacy) การบริหารจัดการความแตกต่างหลากหลายในองค์กร การให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม และการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดยได้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประสานความร่วมมือกับพันธมิตร ควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงินและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Financial and Cyber Literacy)

นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนาบริการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการธนาคารให้แก่คนไทยในวงกว้าง รวมถึงให้การสนับสนุนที่ไม่ใช่ทางการเงินและส่งเสริมความเป็นอยู่ทางการเงินของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และธนาคารได้ดำเนินโครงการ AFTERKLASS ที่ช่วยยกระดับทักษะด้านการเงิน อาชีพ และการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่

ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ ธนาคารดำเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Ethics) จากการเปิดเผยผลงานของบริษัทที่มีมาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการจัดลำดับประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารมีการพิจารณาสินเชื่อโครงการและเครดิตเชิงพาณิชย์ของลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางขึ้นไป โดยเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ครบทั้ง 100%

ธนาคารมีบทบาทในการเป็นต้นน้ำของระบบเศรษฐกิจ จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และด้วยตระหนักว่างานด้านความยั่งยืนต้องอาศัยการลงมือทำจากทุกคน ธนาคารจึงพร้อมจะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อภาคส่วนสำคัญในระบบนิเวศ ที่จะช่วยผลักดันการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ ให้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง ช่วยให้ลูกค้าและประชาชนสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Economy) พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม บนแนวทางการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสใหม่ๆ ไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

การจัดทำแผนกลยุทธ์การลดก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรมคืบหน้ารวมเป็น 4 กลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมเตรียมขยายผลไปสู่การร่วมทำงานกับภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมสำคัญอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยวางแผนการเปลี่ยนผ่าน ด้วยเครื่องมือและโซลูชันหลากหลายตอบโจทย์แบบเจาะลึกรายธุรกิจ เดินหน้าผนึกพันธมิตรส่งมอบโซลูชันที่มากกว่าการเงิน ครึ่งแรกปี 2566 ดันยอดสินเชื่อสีเขียวและเงินลงทุนด้านความยั่งยืนไปแล้วกว่า 19,400 ล้านบาท

ขัตติยา กล่าวว่า การประกาศ Thailand Taxonomy ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของไทยที่จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายขึ้นเพื่อการปรับตัวมุ่งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งมาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ของสหภาพยุโรป ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้าที่จะนำเข้าไปในอียู เริ่มเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ก็มีโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ จากการเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังต้องการการสนับสนุนอีกมาก โดยเฉพาะเรื่องเงินลงทุนจำนวนมหาศาลทั้งจากนักลงทุนทั่วไป Venture Capital ธนาคาร และสถาบันการเงิน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

บางจากฯ ลั่นไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันช่วงเทศกาลปีใหม่

บางจากฯ ประกาศ ไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 พร้อมมอบของสมนาคุณและสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ ร่วมลดค่าครองชีพ

You May Like