ปฏิบัติการรักษ์โลก รีไซเคิลขยะพลาสติกทะเลพัฒนาชิ้นส่วนประกอบ Samsung Galaxy

admin

ซัมซุง ขานรับเทรนด์ยั่งยืน ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ นำขยะพลาสติกจากทะเล รีไซเคิลเป็นส่วนประกอบสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy พร้อมคว้ารางวัล 2022 SEAL Business Sustainability Awards สาขา Sustainable Product Award ด้านผู้นำนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

นายซุงซัน ปาร์ค EVP and Head of Mechanical R&D Team of MX Business บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า ซัมซุง ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะเลิศจากเวที 2022 SEAL Business Sustainability Awards ในฐานะองค์กรที่ได้สร้างคุณค่าในการนำเศษอวนประมงมารีไซเคิล เพื่อเป็นวัสดุในการผลิตส่วนประกอบอย่างมีประสิทธิภาพให้กับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่างๆ ในซีรีส์ Galaxy

งาน SEAL Awards เป็นงานประกาศรางวัลซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องโครงการและองค์กรชั้นนำทั่วโลกในการสร้างการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการตัดสินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล (ESG) โดยซัมซุงได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะเลิศและได้รับรางวัลในสาขา SEAL Sustainable Product Award ซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูผลิตภัณฑ์ที่สร้างด้วยแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงโลกไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น

ซัมซุงได้ทุ่มเทในการคิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดการหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการลดขยะพลาสติกในท้องทะเล ซัมซุงยังคงยึดมั่นในการก้าวต่อไปบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนและขับเคลื่อนนโยบายของเราในการประสานความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น”

เศษอวนประมงเป็นหนึ่งในขยะที่กระจายไปทั่วอาณาเขตมหาสมุทรเป็นวงกว้างและเป็นขยะทางทะเลเชิงรุก ที่นับได้ว่าเป็นภัยต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลและโลกใบนี้เป็นอย่างมาก ซัมซุงได้ริเริ่มการนำวัสดุที่ได้รับการรีไซเคิลจากเศษอวนมาเป็นส่วนประกอบให้กับ สมาร์ทโฟน รุ่น Galaxy S22 ก่อนนำวัสดุรีไซเคิลที่คิดค้นมาใช้เป็นวัสดุในการออกแบบอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ให้กับผลิตภัณฑ์ใน ซีรีส์ Galaxy ต่างๆ อาทิ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และหูฟัง การคิดค้นดังกล่าวเป็นการผสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีพันธกิจและวิสัยทัศน์เดียวกัน ส่งผลให้ซัมซุงสามารถสร้างสรรค์วัสดุใหม่ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในแต่ละปี มีเศษขยะที่เกิดจากอุปกรณ์ทำการประมงกว่า 640,000 ตัน ตกค้างอยู่ในมหาสมุทร ขยะเหล่านี้ได้สร้างปัญหาให้กับชีวิตใต้ท้องทะเล เข้าไปพันแนวปะการังและสัตว์ทะเลจำนวนมาก ทำให้เกิดเป็นภัยอันตรายและความเสียหาย

นวัตกรรมการสร้างสรรค์นี้เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน Galaxy for the Planet ซึ่งเป็นการวางกรอบแนวทางการปฎิบัติในการบรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศ สำหรับทุกหน่วยงานธุรกิจในองค์กรรวมไปถึงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

จากนโยบาย Galaxy for the Planet นี้ ซัมซุงยืนหยัดในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการนำวัสุดรีไซเคิลมาเป็นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกรุ่น และยกเลิกการใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติกที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว มาเป็นส่วนประกอบในบรรจุภัณฑ์สมาร์ทโฟน รวมไปถึงการผลิตที่ชาร์จแบตเตอรีสำหรับสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงาน และการนำขยะจากแหล่งฝังกลบมาเข้ากระบวนการบริหารจัดการขยะและวัตถุดิบเหลือใช้ภายในปี 2568

Leave a Reply

Next Post

“ขอนแก่น” ปลุก “อีสาน” สู่ผู้นำ BCG Model

กลุ่มมิตรผล ผนึก KKIC และ 50 ภาคีเครือข่าย ปลุก “อีสาน” สู่ผู้นำ BCG Model ดัน “ขอนแก่น” สุดยอดเมืองนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านงาน Isan BCG Expo 2022