‘มาร์ซาร์ส’ แต่งตั้งหัวหน้าสายงานบริการด้านภาษีคนใหม่ ดูแลลูกค้าข้ามชาติ

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:4 Minute, 12 Second

มาซาร์ส ประเทศไทย แต่งตั้งหัวหน้าสายงานบริการด้านภาษีคนใหม่ ดูแลลูกค้าข้ามชาติและผู้ประกอบการไทย ที่ต้องการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

นายร็อบ ฮูเรนคัมป์ ประธานกรรมการ บริษัท มาซาร์ส ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเชิงรุก ในการเสริมความแข็งแกร่งด้านการบริการให้กับลูกค้า โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้แต่งตั้งนายโจนาธาน สจวต สมิธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากลอนดอน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานบริการด้านภาษีคนใหม่ของบริษัท ย่างก้าวสำคัญในครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทซึ่งมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าทั้งที่เป็นบริษัทข้ามชาติ และผู้ประกอบการไทยในการคว้าโอกาสสำคัญทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรต้องการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศผ่านการควบรวมกิจการ

นายโจนาธาน ที่มีประสบการณ์ยาวนานเคยผ่านการทำงานด้านการให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมาแล้วในหลากหลายประเทศในเอเชีย อาทิ ประเทศไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฮ่องกง ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และช่วยให้บริษัทมาซาร์ส สามารถให้คำปรึกษาด้านการวางแผนภาษีได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้แก่ลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมและทุกขนาดองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งรวมไปถึงการช่วยให้ลูกค้า สามารถปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์ด้านภาษีระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และยังช่วยตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ และสามารถช่วยแนะนำลูกค้าในการกำหนดราคาโอนที่เหมาะสมได้อีกด้วย โดยเขาจะทำงานร่วมกับทีมที่ปรึกษาทางการเงินในการวางโครงสร้างองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และการควบรวมกิจการ รวมทั้งช่วยกำกับดูแลและแนะนำการบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งในและระหว่างประเทศจากการทำการตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น

นายโจนาธาน สจวต สมิธ

นายโจนาธาน กล่าวว่า ภาษีเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการควบรวมกิจการ ซึ่งต้องมีทั้งการให้คำปรึกษา การประเมินมูลค่า การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ และการให้คำปรึกษาเชิงบูรณาการรอบด้าน ประสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจในธุรกรรมแบบครบวงจรของเรา จะทำให้เราสามารถให้คำแนะนำด้านภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถคว้าโอกาสทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงทีด้วยราคาที่ดีที่สุด

บริษัทต่างๆ ที่จะขยายธุรกิจด้วยการควบรวมกิจการ จำเป็นที่จะต้องใช้บริการที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อจะได้เข้าใจถึงความเสี่ยงและโอกาสทางด้านภาษี เนื่องจากภาษีเป็นความเสี่ยงที่สำคัญอย่างมากสำหรับกิจการ หากคำนวณค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีผิดพลาดไป ก็อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่จะต้องชำระภาษี ตลอดจน เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มเพิ่มเติม ทั้งยังอาจทำให้บริษัทเสียชื่อเสียงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากผู้เสียภาษีมีการวางแผนภาษีล่วงหน้าและมีการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางภาษีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พวกเขาก็จะสามารถลดความเสี่ยงด้านภาษีและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้

“เราสามารถให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งหมดทั้งภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีของไทย และในระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดราคาโอน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีทางอ้อมอื่นๆ มาซาร์สในประเทศไทยมีทีมบุคลากรด้านกฎหมายอากรที่แข็งแกร่ง ที่สามารถให้บริการด้านภาษีและกฎหมายแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร” นายโจนาธานกล่าว

ลูกค้าด้านภาษีนิติบุคคลของมาซาร์ส ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย การที่นายโจนาธานเคยมีประสบการณ์ทำงานในประเทศญี่ปุ่นมา 15 ปี ทำให้สามารถทำงานร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ให้กับมาซาร์สในประเทศไทย เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากที่มาลงทุนในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถให้บริการแก่บริษัทไทยที่ต้องการรับคำปรึกษาด้านภาษีอากรในการขยายธุรกิจ การค้า และการลงทุนไปสู่ตลาดในต่างประเทศได้อีกด้วย

มาซาร์สตั้งเป้าที่จะเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีหนึ่งใน 5 อันดับแรกของประเทศไทยภายในปี 2567 ในแง่ของรายได้ บริษัทคาดว่ารายได้จากบริการด้านภาษีจะคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 20% ของรายได้ทั้งหมดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และบริษัทมีแผนจะสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมทีมที่ปรึกษาด้านภาษีที่ขณะนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรอยู่ถึง 15 คน

นายร็อบ กล่าวว่า เชื่อมั่นประสบการณ์จากการทำงานที่หลากหลายภูมิภาคครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมของนายโจนาธานจะมาช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาด้านภาษีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของกฏเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆของหลากหลายประเทศได้เป็นอย่างดี

กลุ่มบริษัทมาซาร์สเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านภาษี และการตรวจสอบบัญชีที่มีสำนักงานอยู่ในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน
บริษัทมาซาร์สมีลูกค้าที่เป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะอยู่เกือบ 2,000 รายทั่วโลก รวมทั้งบริษัทกว่า 30% ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของฝรั่งเศสและอีกกว่า 140 บริษัทในประเทศจีน นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการลูกค้าที่เป็นธุรกิจเอกชนและธุรกิจครอบครัวมากกว่า 50,000 ราย ซึ่งมีทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าที่เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ ไปจนถึงบริษัทข้ามชาติเก่าแก่อีกด้วย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

“มูลนิธิมาดามแป้ง” เปิดตัว "อาสากล้าใหม่" ทุกภูมิภาค

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง เปิดตัว อาสากล้าใหม่ มูลนิธิมาดามแป้ง โปรเจกต์แห่งการช่วยเหลือสังคมรอบด้าน คงคอนเซ็ปต์ #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน พร้อมลุยกิจกรรมในยามเกิดภัย รับมือภัยพิบัติและวิกฤต ด้วยโมเลกุลเล็กๆ ของอาสาทุกภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 1,000 คน

You May Like