‘รมว.สุวิทย์’ มอบนวัตกรรมของขวัญปีใหม่คนไทย

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:5 Minute, 12 Second

​“สุวิทย์” แจกของขวัญปีใหม่ให้คนไทย มอบนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต แจก 10,000 คูปองรักษาแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานยากไร้ฟรีผ่าน 14 โรงพยาบาลทั่วประเทศ และให้บริการฝังรากฟันเทียมและนวัตกรรมขาเทียมสำหรับผู้พิการราคาพิเศษ

ทั้งเดินหน้าติดตั้งเครื่อง DustBoy วัดฝุ่นPM2.5 ให้โรงพยาบาลและโรงเรียน 500 แห่งทั่วประเทศ พร้อมชวนเยาวชนคนไทยเรียน-เล่นเรื่องเดียวกัน กับกิจกรรมดูดาว-เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในสังกัดฟรี

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า ปีใหม่นี้กระทรวงอว.ร่วมส่งความสุขและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย ด้วยการมอบนวัตกรรมสุดพิเศษสำหรับคนไทยและเกษตรกรไทย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนไทยเข้าชมฟรีกับพิพิธภัณฑ์และสถาบันของหน่วยงานในสังกัด เพื่อปลูกฝังรากฐานเยาวชนไทยและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนอันจะเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศ
โดย กระทรวง อว.มอบคูปอง จำนวน 10,000 ใบ เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานด้วยนวัตกรรมไทย

โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานที่ยากไร้และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านโรงพยาบาลที่ให้บริการเครื่องไบโอพลาสมา 14 แห่งทั่วประเทศ (รักษาแผลเบาหวานและแผลเรื้อรัง) ได้แก่ ภาคกลาง : 1. โรงพยาบาลศิริราช 2. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 3. โรงพยาบาลรามาธิบดี 4. โรงพยาบาลบ้านเเพ้ว 5. โรงพยาบาลราชวิถี 6. โรงพยาบาลชลประทาน 7. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 8. โรงพยาบาลสระบุรี ภาคเหนือ : 1. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวง 2. โรงพยาบาลนครพิงค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 1.โรงพยาบาลศรีสะเกษ ภาคตะวันออก : 1. โรงพยาบาลวัดญาณสังวรวราราม ภาคใต้ : 1. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
​บริการฝังรากฟันเทียมราคาพิเศษ จำนวน 4,000 ราก โดย ศลช. ฝังรากฟันเทียม เพื่อช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาส เนื่องจากปกติการรักษารากฟันมีราคาค่ารักษาค่อนข้างสูงถึงประมาณ 50,000-100,000 บาทต่อราก ทําให้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ยังไม่สามารถเข้าถึงการฝังรากฟันเทียมได้


​มอบนวัตกรรมขาเทียมสำหรับผู้พิการ กับโครงการ “ก้าวใหม่ด้วยนวัตกรรมขาเทียม” โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับผู้ที่ขาพิการให้ผู้พิการที่รอโอกาสทั่วประเทศ ผ่านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศได้แก่ นวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิกส์เอสเพส S-Pace ผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ที่มีความทนทาน แข็งแรง มีน้ำหนักเบา ผ่านการทดสอบความแข็งแรงตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO10328 และ นวัตกรรมเบ้าอ่อนขาเทียมแบบถุงซิลิโคน (Low Cost Local Made Silicone Liner) สำหรับผู้พิการที่ถูกตัดขาระดับใต้เข่า ผลิตจากซิลิโคนชนิด room temperature vulcanizing คุณภาพแบบ Food contact material ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


​รวมทั้งยังได้ติดตั้งเครื่อง DustBoy วัดฝุ่น PM2.5 และ PM10 จำนวน 500 เครื่องให้ โรงพยาบาลและ โรงเรียน 500 แห่ง โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับเครื่องวัดข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซ็นเซอร์ เชื่อมต่อข้อมูลด้วยระบบสถาปัตยกรรมเน็ตเวิร์คอัจฉริยะ ที่มีปัญหาหมอกควันสูง ใช้เป็นเครื่องมือดูแลภาคประชาชนเตรียมพร้อม ล่วงหน้า และวัดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและรถยนต์ โดยสามารถวัดฝุ่น PM2.5 และ PM10 โดยเทคนิคการกระเจิงแสง (Light Scattering) เพื่อให้ประชาชนไทยมีการดูแลสุขภาพที่ดี


​ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ อว.​ยังได้มอบนวัตกรรมสำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ ดาวน์โหลดฟรี 3 แอปพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรไทยและคนไทย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้แก่ 1.Chaokaset (ชาวเกษตร) แอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการวางแผนเพาะปลูก โดยจะให้คำแนะนำเกษตรกรถึงวิธีการเพาะปลูกที่ถูกต้องตามกรอบเวลา (Crop Calendar) และวิธีปฏิบัติงานในแปลงอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การบริหารจัดการน้ำ ปุ๋ย และ/หรือ ยารักษาโรคพืช เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดี เพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น 2. Traffy Fondue แอปพลิเคชั่น สำหรับการแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียน หรือปัญหาผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยถ่ายรูปปัญหาบอกตำแหน่งและระบุประเภท ระบบจะทำการส่งต่อปัญหาดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที

และ 3.Traffy Waste แอปพลิเคชั่นระบบจัดการการเก็บขยะ อัจฉริยะบนแอปพลิเคชั่น ที่ช่วยบริหารและวางแผนการจัดเก็บขยะ เช่น เส้นทางการเก็บขยะ, ระยะเวลาในการเก็บแต่ละจุดและแต่ละรอบ, จุดเก็บบ่อย และระยะเวลารอเก็บ โดยติดตั้ง ระบบติดตามตำแหน่งความละเอียดสูง (GNSS) ที่รถเก็บขยะ และระบบตรวจวัดปริมาณขยะที่ถังขยะ ทำให้สามารถวางแผนการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถแจ้งปัญหาขยะล้นถัง และขยะเกลื่อนกลาดผ่านแอปพลิเคชั่นได้


สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนไทย ประกอบด้วย กิจกรรมดูดาวฟรี!! กับ NARIT Public Night โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สดร. จัดกิจกรรมดูดาวฟรี!! ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 18.00 – 22.00 น. สังเกตวัตถุ ท้องฟ้าที่น่าสนใจผ่านกล้องโทรทรรศน์หลากหลาย ชนิด สอนการใช้แผนที่ดาว แนะนำการดูดาวด้วย ตาเปล่า เรียนรู้กลุ่มดาวที่น่าสนใจ ณ หอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ – พฤษภาคม 2563 พร้อมเตรียมจัดมหกรรม ดาราศาสตร์อันยิ่งใหญ่ : NARITAstroFest 2020 เฉลิมฉลองเปิดบริการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ ให้ผู้ชมได้สัมผัสหลากหลายกิจกรรมดาราศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ชมฟรีอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space inspirium) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ GISDA เรียนรู้ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลและอวกาศ และเทคโนโลยีภูมิสาระสนเทศใกล้ตัวเราฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 มกราคม 2563


เที่ยวฟรี 4 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ทั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และล่าสุดเปิดตัวพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของอาเซียน ตั้งอยู่ภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

เฟรเซอร์ส พร๊อพเพอร์ตี้ ส่ง 4 เยาวชนไทยตลุยอวกาศ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่ง 4 เยาวชนไทย จากโครงการทุนค้นพบนักบินอวกาศไทย ปีที่ 3 ท่องอวกาศกับ space camp ที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ  พร้อมเรียนรู้ทักษะด้านวิทยาศตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรม คณิตศาสตร์ และ การทำงานเป็นทีม กับทีมนักอวกาศระดับโลก

You May Like