หนาวนี้ คนไทยอยากได้แพ็คกระตุ้นท่องเที่ยวจากรัฐ

admin

84.5% คนไทย อยากให้รัฐมีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นการจับจ่าย นำ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง มาเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นักท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นหนาวนี้” โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวน1,203 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 เห็นว่าการท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้จะคึกคักค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 22.7 เห็นว่าจะคึกคักน้อยถึงน้อยที่สุด

​​สำหรับปัจจัยที่ทำให้คนอยากออกมาท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.4 อยากออกมาเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย รองลงมาคือ อยากรับบรรยากาศอากาศหนาว คิดเป็นร้อยละ 58.1 และมีช่วงวันหยุดยาวหลายวัน คิดเป็นร้อยละ 38.4

​​

​ส่วนเรื่องที่อาจทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยว ทำให้คนออกมาเที่ยวน้อยลงหน้าหนาวนี้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.5 เห็นว่าคนไม่มีเงินไปเที่ยว รองลงมาร้อยละ 56.3 เห็นว่าข้าวของ ที่พัก อาหารราคาสูงขึ้น และร้อยละ 39.7 เห็นว่าน้ำมันยังราคาแพง

​ทั้งนี้เมื่อถามว่าอยากให้มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เช่น เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อทำให้ประชาชนออกมาเที่ยวมากขึ้นหรือไม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.5 อยากให้มี ขณะที่ร้อยละ 9.3 ไม่อยากให้มี ส่วนร้อยละ 6.2 ไม่แน่ใจ

​เมื่อถามว่าจังหวัดท่องเที่ยวที่อยากไปเที่ยว สัมผัสบรรยากาศหนาวมากที่สุดพบว่า นักท่องเที่ยวอยากไปเชียงใหม่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.4 รองลงมาคือ เชียงรายคิดเป็นร้อยละ13.0 เพชรบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 11.4 น่านคิดเป็นร้อยละ 7.1 และเลยคิดเป็นร้อยละ 5.3

​​สุดท้ายเมื่อถามถึงรูปแบบการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวอยากเที่ยวในหน้าหนาวปีนี้มากที่สุดคือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น เดินป่า กางเต็นท์  คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท คิดเป็นร้อยละ 36.0 และการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ คิดเป็นร้อยละ 32.9  

Leave a Reply

Next Post

เนสท์เล่ ร่วม วงษ์พาณิชย์ สร้างสรรค์ "ตลาดนัดขยะชุมชน"

สร้างสรรค์เงินจากกองขยะ เนสท์เล่ จับมือ วงษ์พาณิชย์และชุมชนตำบลบ้านหลวง จัด”ตลาดนัดขยะชุมชน” ส่งเสริมการคัดแยกแลกขยะเป็นเงิน ลดของเสียลงแหล่งน้ำ นำร่องให้ความรู้เรื่องแยกขยะส่งขายต่อ สร้างรายได้ชุมชน