“อยู่วิทยา” ตอบรับนายกฯ ยกระดับความช่วยประเทศเต็มสูบ

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:7 Minute, 34 Second

ครอบครัวอยู่วิทยา ตอบรับหนังสือจากนายกฯ ประยุทธ์ เตรียมพร้อมขยายความช่วยเหลือประชาชนและสังคมไทยให้เดินหน้าต่อ พร้อมเสนอ 3 แนวทางรับมือวิกฤติ ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

จากการที่นายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือขอความร่วมมือระดับชาติ เพื่อเอาชนะโควิด -19 ไปยัง 20 เจ้าสัวมหาเศรษฐีไทย “ครอบครัวอยู่วิทยา” หนึ่งใน 20 ที่ได้รับจดหมาย ได้มีหนังสือตอบกลับ พร้อมนำเสนอโครงการช่วยเหลือประชาชนอย่างยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยมีเยื้อหา ดังต่อไปนี้

ตามที่ท่านได้มีหนังสือ “ขอความร่วมมือระดับชาติเพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกันทั้งประเทศ” และส่งมายังผมนั้น ผมและครอบครัวอยู่วิทยาทุกคนต่างมีความรู้สึกกังวลใจ ไม่ต่างไปจากคนไทยทั้งประเทศ และนับตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดของโควิด -19 จนถึงปัจจุบัน ครอบครัวอยู่วิทยาได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ และได้ลงมือให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

ครอบครัวอยู่วิทยาตระหนักดีว่า การระบาดที่รุนแรง ทำให้ธุรกิจเกือบทั้งหมดที่หล่อเลี้ยงประเทศหยุดชะงัก สร้างความทุกข์ยากเดือดร้อนแสนสาหัสให้กับประชาชนคนไทย นอกจากนั้น จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น ยังสะท้อนถึงจำนวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับโรคอุบัติใหม่ เริ่มขาดแคลน

ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศ พวกเราไม่รีรอที่จะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ในสิ่งที่จำเป็นโดยทันที ซึ่งผมจะขออนุญาตนำเรียนเพื่อทราบดังนี้

สิ่งที่ครอบครัวอยู่วิทยาได้ทำไปแล้ว

  • บุคลากรทางการแพทย์ – ครอบครัวอยู่วิทยา และบริษัทของครอบครัว ตระหนักถึงความจำเป็น ที่บุคลากรทางการแพทย์จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาใช้รักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างทันท่วงที เราจึงได้ใช้ทรัพยากรของบริษัทที่มีทั้งหมด เพื่อช่วยกันดำเนินการจัดซื้อ จัดหา และส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วน อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีความต้องการทั่วประเทศ รวมถึงยังได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลไว้ใช้จ่ายในการจัดเตรียมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับผู้ป่วย รวมมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท
  • กลุ่มพนักงานบริษัท พนักงานขายและพนักงานโรงงาน – ครอบครัวอยู่วิทยา และบริษัทของครอบครัวมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของพนักงานทุกคน การดูแลพนักงาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และมีความมั่นคงในอาชีพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ เราก็ไม่มีนโยบายปลดพนักงานแต่อย่างใด ตรงกันข้ามเรากลับขยายตำแหน่งงานเพิ่มเติมอีกหลายตำแหน่ง

นอกจากนั้น เรายังสนับสนุนให้พนักงานทำงาน ที่บ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ที่อาจได้รับจากการเดินทาง และสำหรับพนักงานที่ต้องทำงานเป็นกะ เราได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้กับพนักงาน รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไว้ในสถานที่ทำงาน และภายใน
โรงงาน

  • ประชาชนทั่วไป – เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในเบื้องต้นครอบครัวอยู่วิทยา ได้บริจาคอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ตกงาน ขาดแคลนรายได้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน เป็นเวลา 3 เดือน

นอกจากนั้น ยังได้จัดทำถุงยังชีพ แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากผ้า มอบให้กับชุมชนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอีกด้วย

สิ่งที่ครอบครัวอยู่วิทยา จะทำต่อไป

วิกฤติครั้งนี้ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจมากมาย ทั้งปัญหาการขาดรายได้ของผู้มีรายได้น้อย ปัญหาหนี้ครัวเรือน ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาด้านสุขภาพจิต ซึ่งล้วนเป็นอุปสรรคต่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตทั้งสิ้น ครอบครัวอยู่วิทยามองว่าชีวิตหลังโควิด-19 คนไทยต้องเผชิญกับความผันผวนและความไม่แน่นอน การดำเนินชีวิตจะมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไป วิธีคิดและวิถีชีวิตใหม่ที่ต่างไปจากเดิมจะปรากฏชัดเจนขึ้น

ครอบครัวอยู่วิทยาจึงให้ความสำคัญกับปัญหาปากท้องของประชาชน โดยจะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการที่เรากำลังจะทำ ได้มีกินมีใช้ และสามารถพึ่งตนเองได้ในภาวะวิกฤติ รวมถึงอาจจะมีกำลังเหลือไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

ครอบครัวอยู่วิทยา จะให้การสนับสนุนเงินทุนเบื้องต้นจำนวน 300 ล้านบาท ในช่วง 3 ปีแรก เพื่อทำโครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา อาทิเช่น สถาบันอาศรมศิลป์ และเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ในการสนับสนุนและ
เป็นพี่เลี้ยงให้กับคนที่มีเป้าหมายชีวิตเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการฝึกปฏิบัติวิธีการสร้างแหล่งอาหาร เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว จาก 100 คนแรก ที่ผ่านการบ่มเพาะ จะออกไปแบ่งปันให้กับคนอื่นอีก 100 คน ก่อนที่จะขยายออกไปสู่อีก 100 ชุมชนใกล้เคียง ด้วยโมเดลการพึ่งพาตนเองแบบนี้จะนำพาคนไทย 1 ล้านคน ให้รอดพ้นจากความอดอยากที่เผชิญอยู่ได้

โครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” ยังจะแสดงให้เห็นว่า ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งแลกเปลี่ยนมากขึ้นเท่าใด เศรษฐกิจชุมชนซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ ก็จะยิ่งมีความมั่นคง และเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น

นอกจากนั้น เรายังพร้อมที่จะสนับสนุนที่ดินว่างเปล่าของครอบครัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เป็นต้นทุนในการเรียนรู้และพัฒนา

ครอบครัวอยู่วิทยา ขอร่วมเป็นหนึ่งในทีมประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนให้โครงการนี้เกิดเป็นภาพใหญ่ที่ชัดเจน สวยงาม และแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นถึงแนวทางการนำพาคนไทยให้ก้าวพ้นวิกฤติด้วยแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 และเมื่อทุกคนร่วมกันทำ ไม่ว่าจะมีวิกฤติร้ายแรงใดๆ เกิดขึ้นอีก เราก็จะสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ มีอาหารบริโภคได้อย่างยั่งยืน สังคมก็จะยั่งยืนและประเทศชาติก็จะยั่งยืนในที่สุด

โควิด-19 ถือเป็นวิกฤติของโลก การออกจากวิกฤติโดยให้บาดเจ็บน้อยที่สุดเป็ นสิ่งจำเป็น พวกเราทุกคนที่เป็นผู้ประกอบการ ยินดีที่จะช่วยประเทศอย่างเต็มที่ พวกเราพร้อมที่จะเดินเครื่องอย่างเต็มกำลังอีกครั้ง พร้อมที่จะจ้างคนเพิ่มอีกครั้ง พร้อมที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับคนไทย พวกเราทุกคนที่เป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้า ขอเพียงให้รัฐบาลช่วยพิจารณากฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการที่องค์กรธุรกิจจะช่วยเหลือสังคมและประชาชนให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น รวมถึงรัฐบาลอาจพิจารณาตั้งหน่วยงานกลางที่รวมศูนย์การบริหารในภาวะวิกฤติไว้ในหน่วยงานเดียว เพื่อคอยสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการได้ทำงานรวดเร็วขึ้น คล่องตัวขึ้น ช่วยขจัดอุปสรรคที่ไม่เอื้อต่อการก้าวไปข้างหน้าของประเทศ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยที่แผ่กิ่งก้านสาขาหล่อเลี้ยงคนในประเทศหลายล้านคน ได้มีงานทำและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นี่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องการมากที่สุดในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้

โควิด-19 ยังได้ทดสอบประเทศไทยว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ ซึ่งนักรบเสื้อขาว ทัพหน้าที่แข็งแกร่งของเราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ประเทศไทยมีบุคลากรทางแพทย์ที่เก่งมากมาย มีระบบสาธารณะสุขที่ดีไม่แพ้ชาติใดในโลก จนได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
ขณะเดียวกันโควิด-19 ยังบอกให้รู้อีกว่า อะไรคือสิ่งที่ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมให้มากขึ้น ซึ่งครอบครัวอยู่วิทยาขอให้รัฐบาลได้โปรดพิจารณาบรรจุข้อเสนอแนะนี้ เป็นวาระแห่งชาติ วาระที่จะยึดความมั่นคงของความเป็นมนุษย์เป็นตัวตั้ง เพื่อยกระดับทุนมนุษย์ของเราให้สูงขึ้น ประกอบด้วย

  1. การมีโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มากพอ
    ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะลดการพึ่งพาเวชภัณฑ์จากต่างชาติ และหันมาส่งเสริมการผลิตในประเทศ ด้วยการสนับสนุนให้มีการตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยให้มากขึ้น และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนคนไทยจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้อย่างเพียงพอเมื่อถึงคราวที่จำเป็ น
  2. การจัดตั้งคลังอาหารและเวชภัณฑ์แห่งชาติ
    โลกหลังโควิด-19 จะเปลี่ยนไป ความหวาดระแวงจะมีมากขึ้น ความวิตกกังวลจะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต รัฐบาลควรที่จะสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยการจัดตั้งคลังอาหารและเวชภัณฑ์แห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะมีอาหารและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอหากต้องต่อสู้กับวิกฤติใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเมื่อประชาชนมั่นใจการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า จะเป็ นไปด้วยความสบายใจ และเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น
  3. การปลูกฝังการหาเล้ียงชีพแบบพึ่งพาตนเอง
    ไทยถือเป็นประเทศที่มีวินัยทางการเงินการคลังที่ดีเยี่ยมประเทศหนึ่ง ถึงกระนั้นในยามวิกฤติเมื่อคนไม่มีเงินจะซื้ออาหาร รัฐบาลก็อาจจะจุนเจือคนทั้งประเทศได้ไม่เพียงพอและทั่วถึง การสอนให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ดูจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด เพราะประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลก เรามีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากมาย แต่เราขาดการเรียนรู้เพื่อที่จะหามา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับคนไทยตั้งแต่เล็กๆ

ครอบครัวอยู่วิทยาเชื่อว่าท่านในฐานะผู้นำจะสามารถพาประเทศให้ก้าวพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปได้ และพวกเราในฐานะผู้ประกอบการและประชาชนคนไทยยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือประเทศของเราในครั้งนี้

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

ASAP จัดโปรรถเช่าสั้น Toyota Yaris เพียง 499 บาท

​‘ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา’ ซีอีโอ บมจ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ หรือ ASAP รับพฤติกรรมการเช่ารถของลูกค้าที่ต้องการเลี่ยงใช้รถสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงจาก COVID-19 

You May Like