เครือซีพี ปุกหมุดน่าน สร้างสนง.ความยั่งยืนขับเคลื่อนภาคเหนือ

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:3 Minute, 18 Second

เครือซีพีวางศิลาฤกษ์สำนักงานด้านความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ แห่งแรก ที่จังหวัดน่าน ปักหมุดขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือในเขต ปิง-วัง-ยม-น่าน แหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา วางแผนตั้งเป็นศูนย์รวมความร่วมมือทุกภาคส่วน ต้นแบบขับเคลื่อนความยั่งยืนร่วมกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

เครือเจริญโภคภัณฑ์เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเต็มพิกัด สร้าง “สำนักงานด้านความยั่งยืน” แห่งแรก ประเดิมที่จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือในเขต ปิง-วัง-ยม-น่าน ที่เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา

นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีนโยบายดำเนินธุรกิจภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักค่านิยม ‘3 ประโยชน์’ ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และสุดท้ายจึงเป็นบริษัท ด้วยยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเป็นทิศทางในการทำธุรกิจ คือ HEART – มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยความถูกต้องที่ยั่งยืน HEALTH – มุ่งมั่นสร้างสุขอนามัยและสังคมที่ยั่งยืน HOME – มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมหลากหลายโครงการในพื้นที่ภาคเหนือในเขต ปิง-วัง-ยม-น่าน ที่เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชาชนชาวไทยในพื้นที่เกษตรกรรม และเป็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในการนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือของไทย จึงได้ก่อตั้ง “สำนักงานด้านความยั่งยืน” ขึ้นเป็นแห่งแรก ที่จังหวัดน่าน เพื่อที่จะให้สำนักงานด้านความยั่งยืนฯ แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่ จ.น่าน โดยสำนักงานด้านความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดน่าน ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้า ตรงข้ามกับวัดศรีพันต้น เขตเทศบาลเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าและภูเขา เป็นต้นเหตุของหมอกควันไฟป่าและภูเขาหัวโล้น ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความจริงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทุกมิติของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability) ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน ได้รับโอกาส และความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน เป็นอย่างดี อาทิ โครงการสบขุ่นโมเดล ,โครงการสานพลังประชารัฐพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน บ้านนาบง ,โครงการสวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย , โครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร (จ.น่าน) ,โครงการน้ำพางโมเดล ฯลฯ

แต่ละโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาร่วมพัฒนางานด้านความยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้เข้ามาเชื่อมโยงการดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นำศักยภาพของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าพัฒนาร่วมมือกับเครือข่าย ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

สลิงชอท กรุ๊ป ส่งโปรแกรม LeadingWell เจาะผู้นำระดับสูง

สลิงชอท กรุ๊ป สบช่องเปิดธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกของประเทศไทย ตอบโจทย์ตลาด คลอดโปรแกรมแรก Leading Well, The Leadership Wellness มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่ยั่งยืน

You May Like