เมนูอาหารอนาคต เวที APEC ตอกย้ำคุณภาพยั่งยืนต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

admin

“เอเปค ฟิวเจอร์ ฟู้ด ฟอร์ ซัสเตนนะบิลิตี้” จุดประกาย “เมนูอาหารไทย” สู่อาหารอนาคตยั่งยืน ส่งเสริม คนปลูก คนทำ คนกิน และโลก ฉายศักยภาพภูมิปัญญาไทยบนเวทีโลก

จากการประกวด “เมนูอาหารไทย” ที่เปิดโอกาสสำคัญให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพ ภายใต้โครงการ “เอเปค ฟิวเจอร์ ฟู้ด ฟอร์ ซัสเตนนะบิลิตี้” (APEC Future Food for Sustainability) มีผู้สมัครแข่งขันทั้งหมด 2,018 ทีม หาผู้ชนะเลิศในการเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อนำเสนอเมนู Future Food หรือ อาหารอนาคต ต้อนรับผู้นำเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด BCG โมเดล ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพเชิญชวนเข้าร่วมประชุม APEC 2022 ที่ผ่านมา

“เชฟชุมพล แจ้งไพร” Head judge ผู้ดูแลเรื่องอาหารให้กับผู้นำทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ในการประชุม APEC และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโครงการประกวด ได้ให้มุมมองถึง อาหารอนาคต ไว้ว่า อาหารอนาคตที่ดี ต้องมี 4 สิ่ง คือ คนปลูกยั่งยืน คนทำยั่งยืน คนกินยั่งยืน โลกยั่งยืน แต่ทั้งหมดต้องเริ่มจากต้นน้ำที่ดี เกษตรกรไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้สารเคมี คนทำ คนผลิตสร้างมูลค่าได้ คนกินซึ่งเป็นผู้บริโภคได้อาหารที่ดีต่อสุขภาพ สู่การดูแลโลกให้ปลอดภัยแบบยั่งยืน

“เชฟชุมพล แจ้งไพร”

ในฐานะคณะกรรมการโครงการ Future Food for Sustainability “เชฟชุมพล” กล่าวว่า ต้องการผลักดันอาหารอนาคต ไปสู่คุณภาพยั่งยืน พร้อมจุดประกายให้คนในแวดวงอาหารไปสู่การพัฒนาได้

“ขอย้ำว่าอาหารอนาคต ต้องมาจากต้นน้ำที่ดี มีมูลค่าที่ดี เพราะจะเป็นพลังสำคัญ ที่ทำให้เศรษฐกิจและชีวิตพี่น้องเกษตรกรดีขึ้น นำไปสู่เกษตรยุคใหม่ เกษตรอัจฉริยะที่มีคุณภาพ ทำให้เศรษฐกิจมีความยั่งยืนและแข็งแรง”

นอกจากนี้ ยังชื่นชมคนรุ่นใหม่ ที่เข้าร่วมประกวดในโครงการมากมาย “เป็นสัญญาณที่ดี ที่คนรุ่นใหม่ใส่ใจในอาหารอนาคต มีความรักษ์โลกและมีศักยภาพในการรังสรรค์เมนูอย่างหลากหลาย เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ให้เป็นอาหารอนาคตของโลกได้

นายสันติ อาภากาศ CEO & Co-Founder TASTEBUD LAB ผู้บุกเบิกนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโครงการประกวดอีกท่าน กล่าวว่า อาหารอนาคต คือบริบท ที่มนุษย์จะทำยังไงให้การผลิต การแปรรูป การกระจายอาหาร การปรุงอาหาร เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถส่งต่อคุณค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้อนาคตมีระบบอาหารที่ยืดหยุ่น มั่นคง ยั่งยืน อาหารอนาคตต้องดีต่อใจ อร่อย ปลอดภัย สะอาด มีคุณภาพ ขณะเดียวกันราคากับโภชนาการ ต้องสมเหตุสมผล หาซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป

นายสันติ อาภากาศ CEO & Co-Founder TASTEBUD LAB

“อยากจุดประกายให้คนในแวดวงอาหาร มีการพัฒนา และลงมือทำ โดยนึกถึงผลกระทบที่ดีต่อโลก สังคม ชุมชน ไม่ได้จบที่จานหรือจบที่ปากเราอย่างเดียว เราต้องคิดว่า การที่ได้มาซึ่งอาหารกับผลกระทบการบริโภคของเรา ไปกันได้กับการแปรรูปของวัตถุดิบที่เราได้มาหรือไม่ ทำยังไงให้กลับไปส่งเสริมรากฐานภูมิปัญญาของชุมชน และส่งเสริมคนที่ทำดีๆ กับผืนป่า กับต้นน้ำของเรา ทำให้มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มั่นคงต่อไปในอนาคต ผ่านแนวคิด 3 ดี คือ ดีต่อใจ ดีต่อสุขภาพ ดีต่อโลก เข้าใจแนวคิดระบบอาหารแห่งอนาคต คิดเลยว่าถ้าอาหารที่จะทำให้ผู้นำเอเปคบริโภคหรือทำในอนาคตก็ตาม ไม่ใช่แค่นึกถึงนวัตกรรมอาหาร เทคโนโลยี เทคนิคการทำอาหาร อย่างเดียว แต่มันคือบริบทและมายเซ็ทที่เราเข้าใจว่า ทำยังไงให้ 3 ดี ควบคู่กัน เกื้อกูลกันได้ในอนาคต”

ส่วนการประกวด Future Food for Sustainability ได้กล่าวถึงผู้เข้าแข่งขันที่ได้โอกาสแสดงฝีมือนั้น จะส่งแรงกระเพื่อมทีดี ต่อภาคธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เราพยายามสื่อสารแนวคิด 3 ดี สื่อสารถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างมีเหตุมีผล และมุ่งเป้าการสร้างการเกื้อกูลกันบนระบบอาหารแห่งอนาคต เห็นการตื่นตัวของผู้เข้าประกวดตั้งแต่คิดไอเดีย เป็นการตื่นรู้ที่ดีมาก ทีมที่เข้ารอบมา 21 ทีม แต่ละท่านทำอะไรอยู่บนเสาหลักด้านระบบอาหารอนาคต แต่ละคนมีการออกเดินทางของตัวเอง ที่เราเชื่อว่าจะอยู่ร่วมกันได้

ขณะเดียวกัน เรายังได้คำแนะนำจากคณะกรรมการที่เป็นนักลงทุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะมองเห็นว่าสามารถต่อยอดได้ เมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นลง เชื่อว่าเราจะได้ทำงานร่วมกันต่อไป เราส่งต่อแนวคิดให้กับสื่อมวลชน ให้กับหน่วยงานที่เป็นนักลงทุน หน่วยงานรัฐ ที่เป็นเมนเทอร์ คิดว่าอาหารอนาคตไม่ใช่เทรนด์ แต่มันคือสิ่งดีๆ ที่ประเทศไทยมี สามารถสร้างอนาคตผ่านอาหารดีๆ ตรงนี้ได้ มองว่าน่าจะได้ร่วมกันพัฒนา

สำหรับทิศทางอาหารอนาคตจากไทย หลังมีการนำเสนอเมนูอาหารอนาคตให้กับสื่อมวลชนในการประชุม APEC ที่ผ่านมา เป็นอาหารจากวัตถุดิบประเทศไทยที่เห็นภาพภูมิปัญญาที่ชัดเจนของชุมชน เห็นภาพคนต้นน้ำที่ยกระดับมาอีกขั้น โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามา ทิศทางที่เห็นคือ เข้าใจความต้องการของตลาดโลกมากยิ่งขึ้น เข้าใจถึงการมีส่วนร่วมด้านความมั่นคงอาหาร และสิ่งแวดล้อมกับประชาคมโลกยิ่งขึ้น เรามีอาหารอนาคตที่ตอบโจทย์เทรนด์ที่โลกกำลังสนใจหรือมองหาอยู่ ในมุมมองที่อินกับอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนแห่งอนาคต แหล่งโปรตีนที่ยั่งยืน หรือ อาหารที่ตอบโจทย์โภชนาการเฉพาะกลุ่ม จากเดิมที่เรามีดีอยู่แล้ว ก็ดึงสิ่งนั้นมาทำให้อยู่ในเทรนด์ที่ทั่วโลกต้องการ อาหารไทยเราไม่ได้น้อยหน้าหรือแพ้ชาติใดในโลก”

ในฐานะที่เป็น incubator ให้ผู้เข้ารอบทั้ง 21 ทีม จึงได้กล่าว ทิ้งท้ายแนวทางในการพัฒนา ต่อยอดอาหารอนาคตจากกิจกรรมนี้ไว้อีกว่า “จริงๆ ทาง TASTEBUD มีการรวมตัวกลุ่มผู้สนใจด้านอาหารอนาคตอยู่แล้ว ชื่อว่ากลุ่ม ‘ฟิวเจอร์ ฟู้ด เน็ตเวิร์ค’ เป็นเครือข่ายผู้สนใจพัฒนาด้านอาหารอนาคตของประเทศไทย หลังจากจบโครงการ มีแนวคิดว่า เราก็จะเชิญทุกคนเข้ามาอยู่ในเครือข่ายด้วยกัน โดยเฉพาะทีมที่ได้รับรางวัล สนใจจะไปต่อยอดในฟิวเจอร์ ฟู้ด กลุ่มไหน และเขาต้องการอยู่ในระยะที่ต้องการการสนับสนุนแค่ไหน เราจะร่วมพัฒนาด้วย เหมือนกับเป็นบัดดี้ช่วยพัฒนาอย่างใกล้ชิด แล้วก็ผลักดันให้กับหน่วยงานที่สนใจ เพราะเราก็ทำงานกับหลายๆ หน่วยงานอยู่แล้ว ร่วมกันสนับสนุนพัฒนาเขาต่อไป หากหน่วยงานใดที่สนใจร่วมผลักดัน สนับสนุนต่อยอดร่วมกัน เรายินดีและขอขอบคุณจากใจที่มาร่วมกันพัฒนาผู้บุกเบิกอาหารแห่งอนาคตยั่งยืนของประเทศไทย

Leave a Reply

Next Post

Booking.com ชวนตามรอยซีรี่ส์ราชวงศ์อังกฤษ กับ 4 สถานที่สุดอลังการ

Booking.com พาตามรอยซีรี่ส์ราชวงศ์อังกฤษ “เดอะคราวน์” จาก Netflix กับสถานที่ถ่ายทำสุดอลังการ 4 แห่ง พร้อมข้อเสนอส่งท้ายปีกับส่วนลดเริ่มต้นที่ 15% สำหรับการเข้าพักในที่พักทั่วโลกที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 3 มกราคม 2566