แบงค์ชาติออกมาตรการระยะ 2 ช่วยลูกหนี้รายย่อย

admin

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2

ปรับลดเพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไป ร้อยละ 2 – 4 ต่อปี สำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563)

หนี้บัตรเครดิต จาก 18% เป็น16%
สินเชื่อส่วนบุคคล
-บัตรกดเงินสด จาก 28% เป็น 25%
-ผ่อนชำระเป็นงวด จาก28%เป็น25%
-จำนำทะเบียนรถ จาก 28%ดป็น24%

และอย่างอื่นอีก อ่านจากเอกสารได้ตามแนบด้านล่าง

Leave a Reply

Next Post

สุริยุปราคา อีก 7 ปี เจอกันใหม่

“สุริยุปราคา” นับจากวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ซึ่งประเทศไทยเห็นบางส่วน ไปพบกันอีกครั้ง อีก 7 ปี