แรง! โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน 3 ชั่วโมงแรก ยอดทะลุ 1.3 หมื่นล้านบ.

admin

แค่ 3 ชั่วโมงแรก ยอดรับรหัสทะลุ 1.3 หมื่นล้านบ.ผู้ประกันตนมาตรา 33 แห่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกันจัดทำ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน” ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินงวดที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น

รวมถึงเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธอส. วงเงินให้กู้สูงสุดตามจำนวนเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 2 ล้านบาท/หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-5 ปี เท่ากับ 1.99% ต่อปี โดยเปิดให้ขอรับรหัสผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับรหัสผ่าน GHB Buddy ใน Line Application นั้น

ล่าสุด ณ เวลา 19.00 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม 2565 หรือเพียง 3 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเปิดให้รับรหัส พบว่ามีจำนวนผู้ประกันตนกดรับรหัสแล้วว่า 6,530 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมสูงถึงกว่า 13,000 ล้านบาท

ผู้ประกันตนสามารถนำรหัสที่ได้รับพร้อมหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม) และเอกสารส่วนตัว / เอกสารแสดงรายได้ / และเอกสารแสดงหลักประกัน(ที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคาร) มายื่นกู้กับ ธอส. ที่สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป (ตามวันที่ธนาคารกำหนด) ซึ่งผู้ที่ขอรับรหัสจะได้รับการแจ้งเตือนวันที่ให้ติดต่อยื่นกู้ทาง GHB Buddy หรือ ตรวจสอบลำดับการยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

Leave a Reply

Next Post

EAS แฮกกาธอน ปลุกไอเดียสร้างสรรค์เยาวชน ขจัดปัญหาขยะพลาสติกในทะเล

ออสเตรเลีย อินเดีย และสิงคโปร์ ผนึกกำลังเป็นเจ้าภาพแข่งขันแฮกกาธอนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก หรือ EAS Hackathon ดึงไอเดียสร้างสรรค์เยาวชน พัฒนาแอป เพื่อจัดการปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ทีมชนะเลิศจากกัมพูชา เผย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีส่วนทำให้เกิดมลพิษขยะพลาสติกในทะเลมากถึง 31%