“โมโน เน็กซ์” บริจาคขยะพลาสติก สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

admin

โมโน เน็กซ์ ร่วมรณรงค์ พร้อมปลูกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ ผ่านกิจกรรม “MONO NEXT CARE แยกแคร์โลก” ชวนพนักงานและประชาชน ร่วมเก็บและนำส่ง ขยะพลาสติกสู่ FREC Bangkok

นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บมจ.โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ รวมถึงประชาชนทั่วไป จากกิจกรรม “MONO NEXT CARE แยกแคร์โลก” โดยการขอความร่วมมือภายในองค์กร ในการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน พร้อมลดมลพิษ และลดปริมาณ์ก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ

หลังจากนั้น โมโน เน็กซ์ ได้ดำเนินการส่งมอบขยะพลาสติกชนิดที่ 2 (HDPE) และชนิด 5 (PP) ที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เช่น ฝาขวดพลาสติก กล่องอาหารพลาสติก ขวดนม แก้วเครื่องดื่ม ฯลฯ ให้กับโครงการ Precious Plastic Bangkok เพื่อนำไปสร้างคุณค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว แจกัน กระถางต้นไม้ ฯลฯ เพื่อลดขยะพลาสติก ลดมลพิษ และสร้างทัศนคติให้สังคมเห็นว่าพลาสติกสามารถนำไปสร้างคุณค่าต่อไป

พร้อมกันนี้ นางทิพปภา เกิดถาวร เจ้าหน้าที่ประสานกิจกรรม และนายวงศธร จันทร์ตรี ผู้ดูแลระบบ ของโครงการฯ ยังได้พาเยี่ยมชมการดำเนินงานแปรสภาพขยะพลาสติกต่าง ๆ ที่ FREC Bangkok ถนนนครสวรรค์ กรุงเทพฯ

สำหรับผู้สนใจร่วมบริจาคขยะพลาสติก ชนิดที่ 2 (HDPE) และชนิด 5 (PP) อาทิ เช่น ฝาขวดพลาสติก กล่องอาหารพลาสติก ขวดนม แก้วเครื่องดื่ม ฯลฯ สามารถส่งไปได้ที่ โครงการ Precious Plastic Bangkok ที่ FREC Bangkok (เฟค แบ็งคอก) ชั้น1 เลขที่ 77 ถนน นครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

Leave a Reply

Next Post

บิ๊กซี เปิดตัวเกมส์ "Big Forest" ปลุกจิตสำนึกปลูกต้นไม้ ลดฝุ่น PM 2.5

บิ๊กซี เปิดตัวเกมส์ “Big Forest” เชิญชวนทุกคนมาปลูกต้นไม้ออนไลน์ สู่การสร้างป่าใหญ่ ร่วมกันสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และ ฝุ่น PM 2.5