ให้บริการจัดหา จัดจำหน่าย วัสดุ – ครุภัณฑ์ ทางการศึกษา และการสื่อสาร ศึกษาต่างๆ ตามความต้องการ และงบประมาณ ของหน่วยงาน หรือโรงเรียน หากท่านสนใจ สินค้ารายการใด และต้องการสั่งซื้อ เพื่อใช้ในโรงเรียน สถานศึกษาหรือภายในองค์กร ท่านสามารถติดต่อมาที่ เพชรสามพราน โทร.06-1028-4109