‘ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา’ ต้นแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม

admin

“พิพัฒน์” ยกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาขึ้น “พื้นที่พิเศษท่องเที่ยวยั่งยืน” ชูต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ปั้นรายได้ต่อปี 4 หมื่นล้านบาท