กรีนพีซเดินหน้าตรวจสอบแบรนด์ขยะพลาสติก

admin

อาสาสมัครกรีนพีซ ร่วมเก็บขยะบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา คุ้งบางกะเจ้า พร้อมตรวจสอบแบรนด์สินค้าจากขยะพลาสติก (Brand Audit) เพื่อรวบรวมข้อมูลประเภทพลาสติกและแบรนด์สินค้าที่พบในสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลที่รวบรวมได้ จะถูกนำไปรวมกับข้อมูลที่เก็บได้ในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อสรุปผลเป็นข้อมูลรายปีว่าพบเจอขยะพลาสติกประเภทใดและแบรนด์ใดมากที่สุด