5 เคล็ดลับปรับวิธีคิด เปลี่ยนตัวเองให้ทันโลกการทำงานยุคใหม่

admin

“บียอนด์ เทรนนิ่ง” แนะ เคล็ดลับ 5 วิธีการปรับแนวคิด เปลี่ยนตัวเอง สนองตอบให้ทันโลกการทำงานยุคใหม่ เปิดสมองสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต