เนสท์เล่ ร่วม วงษ์พาณิชย์ สร้างสรรค์ “ตลาดนัดขยะชุมชน”

admin

สร้างสรรค์เงินจากกองขยะ เนสท์เล่ จับมือ วงษ์พาณิชย์และชุมชนตำบลบ้านหลวง จัด”ตลาดนัดขยะชุมชน” ส่งเสริมการคัดแยกแลกขยะเป็นเงิน ลดของเสียลงแหล่งน้ำ นำร่องให้ความรู้เรื่องแยกขยะส่งขายต่อ สร้างรายได้ชุมชน