UOB ชวนน้องๆ ผู้พิการทางสายตา สร้างงานศิลปะส่งต่อโอกาสให้เพื่อนๆ

admin

ยูโอบี ประเทศไทย จับมือน้องๆ จากโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วไทย ร่วมสร้างสรรค์ศิลปะบนรองเท้าผ้าใบ แต้มสี เติมสุข เป็นรองเท้าคู่พิเศษหนึ่งเดียวในโลก ส่งต่อให้เพื่อนๆ ผู้ด้อยโอกาส