ผู้ประกอบการ 88% เตรียมจ้างงานเพิ่มครึ่งปีหลัง

admin

จ๊อบส์ ดีบี เผยผลสำรวจผู้ประกอบการและคนทำงาน พบ 25% ของคนทำงานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดยตรง 9% ถูกเลิกจ้าง 16% ถูกหยุดงานแต่ยังคงสถานะลูกจ้าง