อพท.นำความรู้ปั้นท่องเที่ยวชุมชนคลองพระพิมล

admin

อพท. จับมือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำองค์ความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน พัฒนาคลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี ปั้นชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนวิถีคลอง