โคคา-โคล่า ร่วมติดตั้งเครื่องดักขยะ คลองลาดพร้าว

admin

โคคา-โคล่า จับมือ เทอร์ราไซเคิล และ กรุงเทพมหานคร จัดทำ “โครงการติดตั้งเครื่องดักขยะในคลองลาดพร้าว” เพื่อทำความสะอาด และ ส่งเสริมการเปลี่ยนพฤติกรรมคนในชุมชน

บริหารจัดการขยะคลองลาดพร้าว

admin

มูลนิธิ เทอร์ราไซเคิล โกลบอล มูลนิธิ เทอร์ราไซเคิล ไทย และสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ ผนึกกำลังคืนความสดใสคลองลาดพร้าว ผ่านโครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะ ระยะเวลา 3 ปี