“สถาปนิกคลาวด์คอมพิวติ้ง” ตำแหน่งงานมาแรง

admin

เนื่องจากหลายธุรกิจกำลังนำเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง มาช่วยปฏิรูปกันอย่างรวดเร็ว หลายองค์กรเข้าใจว่าการจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์