ปุ้มปุ้ย เปิดตัวเชฟรุ่นใหม่ โครงการ Thailand’s Next Culinary Star

admin

ปุ้มปุ้ย เปิดตัวเชฟ Gen Z ผู้ชนะโครงการ Thailand’s Next Culinary Star by Pumpui พร้อมเตรียมผลักดันก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารระดับประเทศ

‘LEGO’ ปรับราคา เปิดโอกาสเด็กไทยเข้าถึง

admin

เลโก้ กรุ๊ป ส่งแคมเปญ ‘รีบิลด์ เดอะ เวิลด์’ ส่งเสริมเด็กไทยมีความคิดสร้างสรรค์ แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ล่าสุด ปรับราคา เปิดโอกาสเด็กไทยเข้าถึงมากขึ้น แเผยจากผลสำรวจพบ ผู้ปกครองกว่า 44% เด็กได้เที่ยวเล่นทำกิจกรรม เป็นสิ่งที่สำคัญพอ ๆ กันกับการทำการบ้าน และผู้ปกครองกว่า 9 ใน 10 คน เห็นด้วยว่าการเล่นช่วยพัฒนาทักษะของเด็ก

ซัมซุงเล็ง ต่อยอดไอเดียศิลป์เยาวชน

admin

ซัมซุง เชื่อมต่อพร้อมเพิ่มคุณค่ากิจกรรมเพื่อสังคมกับธุรกิจ เล็งนำจินตนาการงานศิลป์เยาวชนรุ่นใหม่ ในโครงการSamsung Smart Service Idea พัฒนาสู่งานบริการเพื่ออนาคต