ซีพีเอฟ ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก หนุนความมั่นคงทางอาหาร

admin

ซีพีเอฟ หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหาร มอบกองทุนฯ ชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี พึ่งพาตนเองยั่งยืน ต่อยอดการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ ผ่านโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง”