ต่อยอดไอเดียเยาวชน พัฒนาบอร์ดเกมความยั่งยืนพลังงาน

admin

บ้านปู ส่งต่อความรู้ด้านพลังงาน ต่อยอดไอเดียนักคิดรุ่นใหม่ สู่การพัฒนาบอร์ดเกมความยั่งยืนด้านพลังงาน ในโครงการ BANPU B-Sports Thailand