TikTok หนุนคอนเทนต์เพื่อการศึกษา

admin

TikTok เดินหน้าหนุนคอนเทนต์เพื่อการศึกษาผ่านแคมเปญ #TikTokUni มุ่งยกระดับแพลตฟอร์มสู่การเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สนุกสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่