การประปา ลดค่าน้ำ 3% พ.ค.- ก.ค.นี้

admin

กปน. ลดค่าน้ำประปา 3 % ให้ผู้ใช้น้ำทุกประเภท นาน 3 เดือน พ.ค. – ก.ค. นี้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ตามาตรการบรรเทาความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนรับผลกระทบจากโควิด -19