ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เดินหน้าแนวคิด ‘Living with Water’

admin

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เดินหน้าแนวคิด ‘Living with Water’ จัดกิจกรรม ‘เทรน เดอะ เทรนเนอร์’ อบรมครูพี่เลี้ยงรักษ์น้ำ และ ‘ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ’ นำพนักงานจิตอาสาร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องน้ำแก่เยาวชน