อ่านให้ดี เคาะค่าไฟฟ้าใหม่ ยึด เดือนก.พ.เป็นเกณฑ์

admin

“สนธิรัตน์” หารือแนวทางลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชน สรุป กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ขนาดมิเตอร์ 5 แอมป์ ขยายสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 150 หน่วย ส่วนบ้านที่มีขนาดมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ ใช้เกณฑ์การใช้เดือน ก.พ.เป็นหลัก แต่ต้องไม่เกิน 800 หน่วย ส่วนเกินลด 50%