เปิดถนนสายประติมากรรม Clay Works รอบศิลปากร สนามจันทร์

admin

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม จัดงาน Clay Works เปิดถนนสายประติมากรรม เครื่องเคลือบดินเผา แสดงโชว์ผลงานศิลปินแห่งชาติ ทั้งไทย – เทศ กว่า 80 ชิ้นงาน รอบมหาวิทยาลัย