งานสังคมสุขใจ สวนสามพราน เริ่มแล้ว

admin

งานสังคมสุขใจ “เราปรับ โลกเปลี่ยน” สวนสามพราน เริ่มแล้ว เป้าหมายชัด หวังปลุกคนไทยตื่นตัว บริโภคอาหารอินทรีย์เพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันโควิด-19 พร้อมเปิดทริปเที่ยววิถีอินทรีย์ และเปิดตัวสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยเป็นครั้งแรกในไทย