ซาโนฟี่ รวมพลังจิตอาสาสร้างความเปลี่ยนแปลชุมชน

admin

“รอยยิ้มและความสุข” ของเด็กๆ ทำให้คำว่า “จิตอาสา” มีคุณค่าและมีพลังมากขึ้น นอกจากภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวก