จุฬาฯ – SkillLane ร่วมปั้น แพลตฟอร์มเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

admin

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วไป ภาคกลางตอนบน (Upper Central: UC) และ SkillLane พัฒนาระบบเรียนออนไลน์ GenEd UC Cloud Learning

จุฬาฯ นำร่องนิสิตเรียนออนไลน์ ลดเสี่ยงไวรัส

admin

จุฬาฯ ร่วม SkillLane ร่วมพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ หวังบรรเทาผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤติไวรัส แบะฝั่น PM 2.5 อันเนื่องมาจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เริ่มนำร่องการเรียนบางรายวิชาภายในมีนาคม 2563 ก่อนพัฒนาต่อขยายผลวงกว้าง