“ดร.สุดเขต ไชโย” นำ”เซนเซอร์” คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2564

admin

ผลงาน “ดร.สุดเขต ไชโย” สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพฯ จุฬาฯ”เซนเซอร์” รูปแบบใหม่ ประเมินความปลอดภัยทางอาหารและการวินิจฉัยทางการแพทย์ คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2564