ธนาคารกรุงศรี ช่วยเหลือพักชำระเงินต้น ลูกค้ารับผลกระทบน้ำท่วม

admin

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม