“ซิกน่าประกันภัย” ดูแล พนักงาน กำลังสำคัญสร้างองค์กรยั่งยืน

admin

ซิกน่าประกันภัย จัดกิจกรรม ‘Cigna Global Wellness Challenge’ ปีที่ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Count Me In” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ตลอดจนเพื่อคลายความเครียด และสร้างรอยยิ้มในภาวะวิกฤต