ดอนเมืองโทลล์เวย์ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

admin

ดอนเมืองโทลล์เวย์ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จึงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง