สมาคมทองคำ เสริมความรู้พัฒนาอุตสาหกรรมทองคำ

admin

มศว. ผนึก สมาคมค้าทองคำ พัฒนาอุตสาหกรรมการค้าทองคำ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ เตรียมจัดกิจกรรมแรก เปิดอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการทำธุรกิจ การแสดงตน และการตรวจสอบข้อเท็จจริงลูกค้า