ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

admin

ทอท.จัดพิธีถวายราชสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทอท.ยกระดับมาตรการคุมไวรัส 6 สนามบิน รับผีน้อย

admin

ทอท. เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร เข้มงวดหนัก 6 สนามบิน ที่มีเที่ยวบินจากประเทศกลุ่มเสี่ยงมาใช้บริการ พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจในการเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย