Booking.com เปิดตัวสัญลักษณ์ “ที่พักรักษ์โลก”

admin

Booking.com ประกาศเปิดตัวตราสัญลักษณ์ที่พักสำหรับเดินทางอย่างยั่งยืน (ป้ายกำกับที่พักรักษ์โลก) เป็นครั้งแรกในวงการท่องเที่ยว โดยสัญลักษณ์นี้จะเป็นตัวแทนของมาตรการด้านความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือและได้มาตรฐานระดับโลก ซึ่งจะให้ข้อมูลที่ผู้เดินทางทั่วโลกต้องการ สำหรับใช้ตัดสินใจเลือกการเดินทางที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น