เจียไต๋ เปิดจองหมอนทองเกรดพรีเมียมสวนจันทบุรี

admin

เจียไต๋ ส่งเสริมผลผลิตทุเรียน เปิดช่องทางการขายใหม่ๆ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประเดิมเปิดจองทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมี่ยม จากสวนจันทบุรี ผ่านเฟสบุ๊คและไลน์ เร่งการขายผลผลิตส่งเสริมเกษตรกร จากผลผลิตทุเรียนปีนี้ที่มีอยู่กว่า 5 แสนตัน แบ่งกระจายในประเทศ 115,279 ตัน แปรรูป 55,030 ตัน และส่งออก 409,233 ตัน