ท็อปส์ พลิกฟื้นอาชีพเกษตรกรอุบลฯ หลังน้ำท่วม

admin

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล นำทัพผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมฟื้นฟู และให้กำลังใจเกษตรกรอุบล พร้อมนำเมล็ดพันธุ์พืชผักส่งมอบ เพื่อให้เกษตรกรใช้เพาะปลูกทันทีหลังน้ำลด และยังเปิดรับผลผลิต จำหน่ายในตลาดจริงใจ Farmers’ Market ของเซ็นทรัล