เปิดฤดูท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอวิ๋นกัง ณ เมืองต้าถง

admin

ฤดูท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอวิ๋นกัง ประจำปี 2565 (2022 Yungang Cultural Tourism Season) ได้เปิดฉากขึ้นที่เมืองต้าถง มณฑลซานซี ทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เมืองต้าถงก้าวขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมโบราณ เมืองหลวงแห่งอาหาร และสถานตากอากาศหน้าร้อน