โชว์ไอเดีย’จีดีเอช-นาดาว’ ทำหนัง-ซีรี่ส์ ได้เงินได้กระแส

admin

‘จีดีเอช-นาดาว’ สร้างหนังทำเงิน ผลิตซีรี่ส์ ได้กระแส ย้ำต้องสร้างคอนเทนต์คุณภาพ ศึกษาตลาด ผลิตงานที่ตอบโจทย์คนดูในแต่ละแพลทฟอร์ม ปีหนูขยายคอนเทนต์ เจาะตลาดใหม่